• تلفن دفتر مرکزی :     ۷۲۴۱۷۰۰۰ – ۹۱۰۷۲۴۱۷
  • واحد فروش :            ۷۲۴۱۷۰۰۰ – ۹۱۰۷۲۴۱۷ داخلی ۷۱۰
  • واحد بازرگانی :            ۷۲۴۱۷۰۰۰ – ۹۱۰۷۲۴۱۷ داخلی ۷۲۵
  • فکس :                     ۸۹۷۸۲۷۲۸
  • آدرس :                    خیابان ایرانشهر، خیابان شهید کلانتری ، پلاک ۴۵، طبقه دوم